hotline tư vấn

0985 833 754 0243.574 5925 0243.574 6410

danh mục sản phẩm

Tuyển dụng

Thước Kẻ Bạn Của Mỗi Người

Có một cây thước nằm buồn,  chán nản, nghĩ mình thật vô dụng vì  hàng ngày  chỉ làm mỗi công việc kẻ hàng tẻ nhạt.  Cây thước bị stress nặng, càng ngày càng rủ rượi, than thân trách phận cho tới một hôm

Xem tiếp