hotline tư vấn

0985 833 754 0243.574 5925 0243.574 6410

danh mục sản phẩm

Bảng giá văn phòng phẩm

Văn phòng phẩm Hiền Lương xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất!

Công ty văn phòng phẩm Hiền Lương chuyên cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn.

Bảng giá văn phòng phẩm của Hiền Lương luôn được cập nhật chính xác và thường xuyên để đảm bảo phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM HIỀN LƯƠNG

  1. 1.       Nhóm hàng GIẤY CÁC LOẠI

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Giấy cuộn A0 100gsm (tờ)

GI1-A0CUON100

4000

Giấy in Excel A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL70

99000

Giấy in Excel A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3EXCEL80

115000

Giấy in Excel A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL70

56400

Giấy in Excel A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4EXCEL80

64800

Giấy in Excel A5 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL70

25000

Giấy in Excel A5 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A5EXCEL80

28500

Giấy in Double A A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA70

118000

Giấy in Double A A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3DOUBA80

150000

Giấy in Double A A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA70

64800

Giấy in Double A A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4DOUBA80

87600

Giấy in Paper One A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER70

124000

Giấy in Paper One A3 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A3PAPER80

147000

Giấy in Paper One A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER70

64800

Giấy in Paper One A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4PAPER80

80400

Giấy in IK Plus A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU70

63600

Giấy in IK Plus A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IKPLU80

74400

Giấy in Idea A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA70G

64800

Giấy in Idea A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4IDEA80G

78000

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA41L

176000

Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm (A4)

GI2-2LIENT297

276000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A4)

GI2-3LIEN210M

276000

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA54L

276000

Giấy in liên tục 3 liên 240x279mm (A4)

GI2-3LIEN240M

338000

Giấy nhãn Tomy A5 - số 99 (10 tờ)

GI4-A5TOMY099

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 100 (10 tờ)

GI4-A5TOMY100

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 101 (10 tờ)

GI4-A5TOMY101

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 102 (10 tờ)

GI4-A5TOMY102

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 103 (10 tờ)

GI4-A5TOMY103

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 104 (10 tờ)

GI4-A5TOMY104

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 105 (10 tờ)

GI4-A5TOMY105

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 106 (10 tờ)

GI4-A5TOMY106

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 107 (10 tờ)

GI4-A5TOMY107

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 108 (10 tờ)

GI4-A5TOMY108

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 109 (10 tờ)

GI4-A5TOMY109

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 110 (10 tờ)

GI4-A5TOMY110

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 111 (10 tờ)

GI4-A5TOMY111

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 112 (10 tờ)

GI4-A5TOMY112

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 113 (10 tờ)

GI4-A5TOMY113

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 114 (10 tờ)

GI4-A5TOMY114

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 115 (10 tờ)

GI4-A5TOMY115

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 116 (10 tờ)

GI4-A5TOMY116

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 117 (10 tờ)

GI4-A5TOMY117

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 118 (10 tờ)

GI4-A5TOMY118

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 119 (10 tờ)

GI4-A5TOMY119

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 120 (10 tờ)

GI4-A5TOMY120

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 121 (10 tờ)

GI4-A5TOMY121

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 122 (10 tờ)

GI4-A5TOMY122

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 123 (10 tờ)

GI4-A5TOMY123

7600

Giấy nhãn Tomy A5 - số 124 (10 tờ)

GI4-A5TOMY124

7600

Giấy note Pronoti 1.5 x 2

GI3-PRONO3851

3200

Giấy note Unicorn 76 x 76mm (100 tờ) (3X3)

GI3-NOTUNC3X3

4200

Giấy note Unicorn 76 x 101mm (100 tờ) (3X4)

GI3-NOTUNC3X4

5500

Giấy note Unicorn 76 x 126mm (100 tờ) (3X5)

GI3-NOTUNC3X5

6700

Giấy note Post-It New Express 71 x 76mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X3

9500

Giấy note Post-It New Express 76 x 101mm (100 tờ)

GI3-NOTE3M3X4

12000

Giấy note Post-It New Express 5 màu 20 x 76mm

GI3-PRONO5MAU

19000

Giấy note Post-It phân trang nhựa mũi tên 5 màu 11 x 43mm

GI3-3MNHUA5MA

17000

Giấy than xanh Horse A4 (100 tờ)

GI6-A4HORSEXA

94000

Giấy than xanh G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARXA

50000

Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

GI6-A4GSTARDE

50000

Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ - Hồng

GI5-A4FORD70H

60000

Giấy màu  Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ -Vàng

GI5-A4FORD70V

60000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-A3BIAMYXL

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - hồng

GI5-A3BIAMYHO

158000

Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) - vàng

GI5-A3BIAMYVA

158000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Xanh biển

GI5-THOM160XB

62000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-THOM160XL

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Hồng

GI5-THOM160HO

62000

Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Vàng

GI5-THOM160VA

62000

Giấy in Bãi Bằng ngà A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBAN60V

44000

Giấy in Bãi Bằng trắng A4 định lượng 60gsm 500 tờ

GI1-A4BBANG60

37000

Giấy in IK Plus A3 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A3IKPLU70

118000

Giấy in Accura A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4ACCUR70

58800

Giấy in Supreme A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE70

63600

Giấy in Supreme A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4SUPRE80

74400

Giấy in Quality A4 định lượng 70gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI70

58800

Giấy in Quality A4 định lượng 80gsm 500 tờ

GI1-A4QUALI80

68400

Giấy note Pronoti phân trang nhựa mũi tên 5 màu 12 x 50mm

GI3-PRONHUA5M

12000

Giấy note Post-It Sign Here 25 x 43mm

GI3-NOT3MSIGN

28000

Giấy decal A4 210 x 297cm đế vàng trơn (100 tờ)

GI4-A4DECALVA

66000

Giấy decal A4 210 x 297cm đế xanh nhám (100 tờ)

GI4-A4DECALXA

64000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Xanh biển

GI5-BIAMA3TLX

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Xanh lá

GI5-A3TL170XL

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Hồng

GI5-A3TL170HO

60000

Giấy bìa màu Thái Lan A3 - Vàng

GI5-A3TL170VA

60000

Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) - Trắng

GI5-THOM160TR

62000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Xanh lá

GI5-A3SF180XL

85000

Giấy bìa A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Hồng

GI5-A3SF180HO

85000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Vàng

GI5-A3SF180VA

85000

Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) - Trắng

GI5-A3SF180TR

85000

Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt (100 tờ/xấp)

GI6-EP1MA4100

47000

Giấy in ảnh 1 mặt A4 ĐL 180gsm (50 tờ)

GI6-DL1MA4180

39000

Giấy in ảnh TNE A4 1 mặt 230gsm

GI6-TNE1DL230

44000

Giấy niêm phong A4

GI6-NIEMPHONG

15000

Giấy than 2 mặt A4 210 x 297cm (100 tờ)

GI6-A4THAN2M1

28000

Giấy note Unicorn 2x3 inch

GI3-NOTUNC2X3

2800

Giấy in Double A A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU705R

275000

Giấy in Double A A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4DOU805R

370000

Giấy in IK Plus A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP705R

270000

Giấy in IK Plus A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IKP805R

315000

Giấy in Quality A4 80gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA805R

290000

Giấy in Quality A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4QUA705R

250000

Giấy note UNC 4 màu giấy thường

GI3-NOTUNC4MA

6000

Giấy in nhiệt trực tiếp 80mm x 25m

GI6-INTT80X25

8000

Giấy in nhiệt trực tiếp 57mm x 25m 

GI6-INTT57X25

7000

Giấy in HP A0 C6567B

GI1-HPC6567BA

 

Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A4)

GI2-LIENSA44L

276000

Giấy in PaperMax A4 định lượng 70gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX70

50000

Giấy in PaperMax A4 định lượng 80gsm (500 tờ)

GI1-A4PPMAX80

58000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - hồng

GI5-A4BITENHO

28000

Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A5)

GI2-LIENSA51L

176000

Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A5)

GI2-3LIENINA5

276000

Giấy in nhiệt trực tiếp K80 80mm x 50m

GI6-INTT80X50

18200

Giấy in Paperline A4 70 gsm (500 tờ)

GI1-PLINEA470

95000

Giấy cuộn A1 100gsm 6kg

GI1-CUONA16KG

 

Giấy cuộn A1 80gsm 6kg

GI1-C80GA16KG

160000

Giấy cuộn A0 10kg 80gsm

GI1-C80A010KG

292000

Giấy in Idea A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE805R

330000

Giấy in Idea A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4IDE705R

275000

Giấy in Accura A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4ACC705R

250000

Giấy in Supreme A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP705R

270000

Giấy in Supreme A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4SUP805R

315000

Giấy in Excel A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

GI1-A4EXC705R

240000

Giấy in Excel A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

GI1-A4EXC805R

275000

Giấy cuộn A0 80gsm 8kg

GI1-A0DL808KG

212000

Giấy cuộn A0 100gsm 8kg

GI1-A0DL1008K

215000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - vàng

GI5-A4BITENVA

28000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - xanh biển

GI5-A4BITENXD

28000

Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) - xanh lá

GI5-A4BITENXL

28000

Giấy note Double A 76x76mm (100 tờ) (3x3)

GI3-NOTDOU3X3

4500

Giấy note Pronoti 5 màu dạ quang

GI3-PRO5MAUDQ

9900

 

  1. 2.       Nhóm hàng BÚT VIẾT

 

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

GIÁ

Bút bi Thiên Long TL25 - Xanh

BV1-BITL25XAN

3300

Bút bi Thiên Long TL25 - Đỏ

BV1-BITL025DO

3300

Bút bi Thiên Long TL25 - Đen

BV1-BITL25DEN

3300

Bút bi Thiên Long TL27 - Xanh

BV1-BITL27XAN

2600

Bút bi Thiên Long TL27 - Đỏ

BV1-BITL027DO

2600

Bút bi Thiên Long TL27 - Đen

BV1-BITL27DEN

2600

Bút bi Thiên Long TL31 - Xanh

BV1-BITL31XAN

6300

Bút bi Thiên Long TL31 - Đỏ

BV1-BITL031DO

6300

Bút bi Thiên Long TL31 - Đen

BV1-BITL31DEN

6300

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee  - Xanh

BV1-BITL34XAN

2000

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee - Đỏ

BV1-BITL34JDO

2000

Bút bi Thiên Long TL34 Jollee - Đen

BV1-BITL34DEN

2000

Bút bi Thiên Long TL36 - Xanh

BV1-BITL36XAN

7200

Bút bi Thiên Long TL36 - Đỏ

BV1-BITL036DO

7200

Bút bi Thiên Long TL36 - Đen

BV1-BITL36DEN

7200

Bút bi Thiên Long TL048 Renown - Xanh

VPH-TLBUT4801

13400

Bút bi Thiên Long TL048 Renown - Đỏ

VPH-TLBUT4802

13400

Bút bi Thiên Long TL048 Renown - Đen

VPH-TLBUT4803

13400

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee - Xanh

BV1-BITL79XAN

2700

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee - Đỏ

BV1-BITL079DO

2700

Bút bi Thiên Long TL079 Trendee - Đen

BV1-BITL79DEN

2700

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Xanh

BV2-GETL04XAN

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Tím

BV2-GETL04TIM

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Đỏ

BV2-GETL004DO

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me - Đen

BV2-GETL04DEN

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Xanh

BV2-GETL08XAN

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Tím

BV2-GETL08TIM

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Đỏ

BV2-GETL008DO

4500

Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam - Đen

BV2-GETL08DEN

4500

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship - Xanh (Ngưng SX)

BV2-GETL09XAN

6500

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship - Đỏ (Ngưng SX)

BV2-GETL009DO

6500

Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship - Đen (Ngưng SX)

BV2-GETL09DEN

6500

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master - Xanh

BV2-TLB01XANH

4500

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master - Đỏ

BV2-GETLB01DO

4500

Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master - Đen

BV2-GETLB01DE

4500

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master - Xanh

BV2-TLB03XANH

6500

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master - Đỏ

BV2-GETLB03DO

6500

Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master - Đen

BV2-GETLB03DE

6500

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Xanh biển

BV3-TLHL02XAB

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Xanh lá

BV3-TLHL02XAL

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Vàng

BV3-TLHL02VAN

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Cam

BV3-TLHL02CAM

6200

Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 - Hồng

BV3-TLHL02HON

6200

Bút dạ quang Toyo - Xanh biển

BV3-TOYOXBIEN

5500

Bút dạ quang Toyo - Xanh lá

BV3-DQTOYOXLA

5500

Bút dạ quang Toyo - Vàng

BV3-DQTOYOVAN

5500

Bút dạ quang Toyo - Cam

BV3-DQTOYOCAM

5500

Bút dạ quang Toyo - Hồng

BV3-DQTOYOHON

5500

Bút lông bảng Thiên Long WB-02 - Xanh

BV4-LBTLWB2XA

5000

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 - Xanh

BV4-LBTLWB3XA

5900

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 - Đỏ

BV4-LBTLWB3DO

5900

Bút lông bảng Thiên Long WB-03 - Đen

BV4-LBTLWB3DE

5900

Bút lông dầu Thiên Long PM-04 - Xanh

BV4-LDT