hotline tư vấn

0985 833 754 0243.574 5925 0243.574 6410

danh mục sản phẩm

TƯ VẤN BÁN HÀNG

0985.833.754 - (04) 35.745.925

Chia file nhựa

Có chia file nhựa, giấy( 10 số, 12 số...31 số)

Tên sản phẩm: Chia file nhựa

Mô tả sản phẩm: Cung cấp các loại chia flie bìa nhựa, chia file nhựa 10 màu

Xem thêm: van phong pham

Tags: